لینک دانلود تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار

لینک دانلود

در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار،
در قالب word و در 96 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فصل سوم:
روش تحقیق
فصل چهارم:یافته‌های تحقیق و تجزیه وتحلیل آن‌ها

فصل پنجم:
بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات


بخشی از متن تحقیق:چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، مشخص کردن تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:
فرضیه اول: مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکاراست.
فرضیه دوم: بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و سطح سواد رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و درآمد رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و سن رابطه وجود دارد.و ...


کلمات کلیدی:مشاوره گروهی , مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری, مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره,تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار, خودپنداره, نوجوانان بزهکار, مبانی خودپنداره

لینک دانلود

مطالب دیگر:
پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودپنداره پرسشنامه خودپنداره پرسشنامه‌ خودپنداره‌ مربوط به مدرسه پرسشنامه خودپنداره راجرز تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار